ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
.net
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
.biz
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
.org
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
Ksh1500.00 KES
1 سال
.info
Ksh2199.50 KES
1 سال
Ksh2199.50 KES
1 سال
Ksh2199.50 KES
1 سال
.me
Ksh2904.04 KES
1 سال
Ksh2904.04 KES
1 سال
Ksh2904.04 KES
1 سال
.ngo
Ksh2042.93 KES
1 سال
Ksh2042.93 KES
1 سال
Ksh2042.93 KES
1 سال
.us
Ksh1066.93 KES
1 سال
Ksh1066.93 KES
1 سال
Ksh1066.93 KES
1 سال
.mobi
Ksh2569.45 KES
1 سال
Ksh2569.45 KES
1 سال
Ksh2569.45 KES
1 سال
.blog
Ksh3535.35 KES
1 سال
Ksh3535.35 KES
1 سال
Ksh3535.35 KES
1 سال
.name
Ksh2146.46 KES
1 سال
Ksh2146.46 KES
1 سال
Ksh2146.46 KES
1 سال
.ac
Ksh9462.13 KES
1 سال
Ksh0.00 KES
1 سال
Ksh9462.13 KES
1 سال
.college
Ksh5830.81 KES
1 سال
Ksh5830.81 KES
1 سال
Ksh5830.81 KES
1 سال
.academy
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
.co.uk
Ksh890.15 KES
1 سال
Ksh890.15 KES
1 سال
Ksh890.15 KES
1 سال
.uk
Ksh890.15 KES
1 سال
Ksh890.15 KES
1 سال
Ksh890.15 KES
1 سال
.group
Ksh1411.61 KES
1 سال
Ksh1411.61 KES
1 سال
Ksh1411.61 KES
1 سال
.tech
Ksh1767.68 KES
1 سال
Ksh4568.19 KES
1 سال
Ksh4568.19 KES
1 سال
.live
Ksh2358.59 KES
1 سال
Ksh2358.59 KES
1 سال
Ksh2358.59 KES
1 سال
.studio
Ksh2358.59 KES
1 سال
Ksh2358.59 KES
1 سال
Ksh2358.59 KES
1 سال
.wiki
Ksh2547.98 KES
1 سال
Ksh2547.98 KES
1 سال
Ksh2547.98 KES
1 سال
.global
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
.tours
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
.taxi
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
.team
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
.guru
Ksh3053.03 KES
1 سال
Ksh3053.03 KES
1 سال
Ksh3053.03 KES
1 سال
.church
Ksh3053.03 KES
1 سال
Ksh3053.03 KES
1 سال
Ksh3053.03 KES
1 سال
.city
Ksh1916.66 KES
1 سال
Ksh1916.66 KES
1 سال
Ksh1916.66 KES
1 سال
.ltd
Ksh2106.06 KES
1 سال
Ksh2106.06 KES
1 سال
Ksh2106.06 KES
1 سال
.club
Ksh1405.30 KES
1 سال
Ksh1405.30 KES
1 سال
Ksh1405.30 KES
1 سال
.shop
Ksh3661.61 KES
1 سال
Ksh3661.61 KES
1 سال
Ksh3661.61 KES
1 سال
.store
Ksh883.84 KES
1 سال
Ksh5199.50 KES
1 سال
Ksh5199.50 KES
1 سال
.style
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
.villas
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
Ksh4631.31 KES
1 سال
.vote
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
.press
Ksh6335.86 KES
1 سال
Ksh6335.86 KES
1 سال
Ksh6335.86 KES
1 سال
.gallery
Ksh1916.66 KES
1 سال
Ksh1916.66 KES
1 سال
Ksh1916.66 KES
1 سال
.bio
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
.bet
Ksh1809.34 KES
1 سال
Ksh1809.34 KES
1 سال
Ksh1809.34 KES
1 سال
.bar
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
Ksh6462.13 KES
1 سال
.auto
Ksh252674.24 KES
1 سال
Ksh252674.24 KES
1 سال
Ksh252674.24 KES
1 سال
.art
Ksh1641.41 KES
1 سال
Ksh1641.41 KES
1 سال
Ksh1641.41 KES
1 سال
.cafe
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
.pub
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
Ksh2863.64 KES
1 سال
.rest
Ksh3305.55 KES
1 سال
Ksh3305.55 KES
1 سال
Ksh3305.55 KES
1 سال
.online
Ksh631.31 KES
1 سال
Ksh3305.55 KES
1 سال
Ksh3305.55 KES
1 سال
.site
Ksh1010.10 KES
1 سال
Ksh2674.24 KES
1 سال
Ksh2674.24 KES
1 سال
.top
Ksh1136.36 KES
1 سال
Ksh1136.36 KES
1 سال
Ksh1136.36 KES
1 سال
.vip
Ksh1537.88 KES
1 سال
Ksh1537.88 KES
1 سال
Ksh1537.88 KES
1 سال
.co
Ksh3340.91 KES
1 سال
Ksh3529.04 KES
1 سال
Ksh3529.04 KES
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

Powered by WHMCompleteSolution